Prawo pracy

  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę,
  • sprawy związane z zasądzeniem świadczeń z tytułu zaległego wynagrodzenia,
  • ekwiwalent za urlop wypoczynkowy,
  • roszczenia wynikające z bezprawnego rozwiązania stosunku pracy,
  • sprostowanie świadectwa pracy,
  • opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy,
  • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
  • mobbing.