Prawo cywilne

  • sprawy o zasądzenie świadczeń wynikających z umów (prawo kontraktowe),
  • sprawy o zasądzenie świadczeń z tytułu czynów niedozwolonych (prawo deliktowe),
  • służebność przesyłu,
  • ochrona dóbr osobistych,
  • windykacja należności.