Usługi

Oferta Kancelarii jest kompleksowa - od doradztwa prawnego, poprzez sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo procesowe przed sądami i urzędami, przygotowanie i opiniowanie projektów umów aż po obsługę prawną małych przedsiębiorców.

 

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym zakresem usług w ramach poszczególnych dziedzin prawa dostępnym w menu po prawej stronie.