O Kancelarii

 

Nazywam się Mateusz Popek, jestem radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-10721), absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002). Ukończyłem także podyplomowe studia integracji europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (2006). Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z etatowym zatrudnieniem w sektorze administracji publicznej, odpowiedzialnym m. in. za rynek pracy, zabezpieczenie socjalne, nadzór nad rynkiem finansowym.

 

Prowadzę prywatną praktykę zawodową w formie kancelarii radcy prawnego. Zapewniam pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego.

 

Współpracuję z radcami prawnymi będącymi specjalistami z różnych dziedzin prawa.

 

Moimi Klientami są przede wszystkim osoby fizyczne poszukujące fachowej pomocy prawnej w bieżących sytuacjach dnia codziennego, które niejednokrotnie wywołują konsekwencje prawne. Moim mottem przewodnim, którym kieruję się w codziennej pracy jest przekonanie, że dostęp do pomocy prawnej powinien być jak najszerszy, a korzystanie z usług prawnych winno mieć wymiar egalitarny.

 

Pomoc prawna świadczona przeze mnie obejmuje m.in.:

  • udzielanie porad prawnych (wstępna analiza sprawy i wskazanie Klientowi rekomendowanego rozwiązania),
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • zastępstwo procesowe przed sądami i urzędami (sporządzanie pism procesowych, osobista reprezentacja klienta w sądzie albo w urzędzie),
  • przygotowanie i opiniowanie projektów umów,
  • kompleksową obsługę prawną małych przedsiębiorców.